WIE ZIJN WIJ?

Een Lions Club is een service club waarvan de leden op vriendschappelijke basis samenwerken, dus zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige verbondenheid. Deze serviceclubs maken deel uit van de wereldwijde associatie Lions International. Op vrijwillige basis ontplooien de leden initiatieven voor een betere samenleving.

Wereldwijd telt de organisatie bijna 1,3 miljoen leden, waarmee ze ’s werelds grootste serviceorganisatie is. 192 landen tellen tezamen ruim 45.000 clubs.  De Lions clubs van België zijn verenigd in het Multidistrict 112 op zijn beurt onderverdeeld in 4 districten. Lions club Gent Scaldis maakt deel uit van District 112A.

Lions Club Gent Scaldis werd gesticht op initiatief van en gepeterd door Lions Club Gent-Gand, de derde oudste Lions Club in ons land. Onze clubcharter dateert van 12 september 1967, datum waarop de kentekens werden overhandigd aan de 22 stichtende leden.

Op het ogenblik van deze plechtigheid telde onze club reeds 28 leden, met een leeftijdsgemiddelde van 39 jaar.

Lions Club Gent Leieland is ons petekind en werd gecharterd op 28 september 1974. Lions Club Gent Gandalys werd herboren in 1992 en is ons tweede petekind. De vierde Gentse Lions club, Lions Club Ghent Seaport ontving op zijn beurt zijn charter op 23 juni 1984.

Sinds september 1978 vergaderen wij in « Salons ‘t Groenhof »  in Melle en doen dit  iedere tweede en vierde dinsdag van de maand, telkens om 19u30.

Lions Club gent Scaldis telt tussen de 55 en 60 leden.

EVENEMENTEN

Onze sociale werken vergen financiële middelen en van oudsher zetten onze leden zich dan ook in om die in te zamelen. Jaarlijks organiseren wij een filmavond einde maart alsook de verkoop van chocolade juist voor de eindejaarsfeesten. Het succes van deze evenementen en van de daarbij horende sponsoring zijn onmisbaar voor de goede werking van onze sociale werken.

SOCIALE WERKEN

De sociale werken zijn de bestaansreden bij uitstek van onze club, die zoals alle Lions Clubs ter wereld zich – trouw aan de leuze We Serve – met man en macht ten dienste stelt van de minstbedeelden onder ons.

Naast de ondersteuning van een goed doel op lange termijn zoals hieronder beschreven, bestudeert onze club de occasionele hulpaanvragen die ons toegestuurd worden. Het kan gaan om individuele hulpbehoevenden of lokale sociale werken dan wel om sociale werken die hun activiteiten in de Derde Wereld ontplooien. De leden van de club, oordelen geval per geval over de opportuniteit van een hulpverlening.

Dit jaar ondersteunen we volgende werken:

Vorig jaar steunden wij volgende werken:

Elk jaar verleent de Club ook een financiële bijdrage aan het Lions Club International Foundation, de officiële charitatieve organisatie van Lions .  LCIF-subsidies financieren onmiddellijke noodhulp bij natuurrampen via de lokale Clubs, alsook hulp op langere termijn als onderdeel van de latere wederopbouw. Projecten dragen bij tot het behoud van het zicht, geven hulp aan jongeren, aan mindervaliden en bevorderen de gezondheid in het algemeen.

LCIF

De club neemt met haar leden en samen met andere Gentse lions clubs ook deel aan de jaarlijkse voedselinzameling ten bate van de Voedselbank.

Banque Alimentaire

Lions Club Gent Scaldis heeft sedert haar ontstaan steeds 1 hoofdproject gesteund op lange termijn. De geschiedenis van onze club kan dan ook in het kader van de sociale werken die het steunt/gesteund heeft, onderverdeeld worden in 4 grote periodes.

Van 2008 tot Nu

Sinds 2008 ondersteunt Lions club Gent Scaldis de organisatie Baluchon alzheimer De laatste evoluties bij Wagenschot zetten de club aan een nieuw hoofdproject op te zoeken en de keuze viel op de vzw Baluchon Alzheimer.

De missie van Baluchon Alzheimer is tweezijdig: rust en begeleiding, de mantelzorger van een persoon met de ziekte van Alzheimer een adempauze aan te bieden, zonder dat het familielid daarom in een ander milieu hoeft geplaatst te worden.

Ook hier hebben wij een lange termijn financieel engagement beloofd om de organisatie te helpen groeien alsook bijstand met raad en daad oa via een vertegenwoordiging in de raad van bestuur.

Van 1998 tot Nu

In 1996 was “De schelp“ reeds financieel onafhankelijk geworden en drong zich de zoektocht naar een nieuw Goed doel op. In 1998 beslisten de leden van lions Club Gent Scaldis om de vzw “Pedagogisch centrum Wagenschot” in Eke te ondersteunen. Dit centrum bevat een school voor aangepast onderwijs alsook een verblijfplaats voor jongeren met emotionele en gedrag problemen.

Lions club Gent Scaldis zal gedurende vele jaren een financiele hulp bieden die zal toelaten verschillende gebouwen en klassen te renoveren. Verschillende leden brachten en brengen op vandaag nog  hun hulp bij het beheer via de raad van Bestuur of via verschillende “man power” activiteiten.

Sinds 2015 hebben de bevoegde ministers beslist dat de school en de verblijfplaats gesplitst moeten worden en verenigd worden in grotere entiteiten.

Van 1977 tot 2000

Hulp aan het crisisopvangcentrum “De schelp” werd beslist in 1977. Doel was om “De schelp” te helpen in zowel de uitbouw van de organisatie als het aanbrengen van financiele middelen.

“De Schelp werd opgericht in 1975 om mensen met psychische problemen te helpen. Lions club Gent Scaldis heeft gedurende vele jaren de organisatie financieel ondersteund wat toeliet om een gebouw te kopen . Verschillende leden brachten gedurende die jaren hun expertise  oa in de Raad van bestuur.

Vanaf 1996 hebben verschillende bevoegde ministers beslist dat verschillende organisaties in de welzijnszorg moesten herstructureren en verenigen. Dus werd “De schelp” tussen 1998 en 2004 samen met 4 andere VZW’s opgeslorpt in de nieuwe VZW Eclips.

De VZW “de schelp” werd in 2004 ontbonden en het patrimonium, voornamelijk bestaande uit het indertijd gekocht gebouw, werd naar de VZW Eclips overgedragen.

Van 1968 tot 1978

Tijdens deze begin periode had de club zich voorgenomen gedurende 10 jaar de beschutte werkplaats “Gandae” te ondersteunen. De initiatiefnemers hadden zich voorgenomen om een tehuis te bouwen waar minder validen die hun ouders verloren hadden en geen familie meer hadden een onderkomen konden vinden. Dit initiatief werd gehuisvest in het oud begijnhof St Elizabeth.

VOORNAAMSTE SPONSORS

INFORMATIE

    [slide_login_button label=’Inloggen’ description=” type=’btn-inverse’ size=’btn-large’ align=’rhl-center’ logout_label=’Uitloggen’ logout_description=” logout_type=’btn-inverse’]